A túa IP en números romanos

Cal é o meu IP?

O seu enderezo IP

XXXIV.CCXXXVIII.CCXLVIII.CIIIO sistema numérico representado por números romanos orixinouse na Roma antiga e mantívose como a forma habitual de escribir números en toda Europa ata o final da Idade Media. Os números neste sistema están representados por combinacións de letras do alfabeto latino. O número de IP dos computadores en números romanos é: XXXIV.CCXXXVIII.CCXLVIII.CIII