A túa IP en números romanos

Cal é o meu IP?

O seu enderezo IP

III.CCXXXI.CCXXVIII.CIX



O sistema numérico representado por números romanos orixinouse na Roma antiga e mantívose como a forma habitual de escribir números en toda Europa ata o final da Idade Media. Os números neste sistema están representados por combinacións de letras do alfabeto latino. O número de IP dos computadores en números romanos é: III.CCXXXI.CCXXVIII.CIX